Facebook Twitter
cronostrader.com

Mot Den övre Nedåtgående Tillvägagångssättet För Att Välja Lager

Publicerat på December 9, 2022 av Charles Varma

Om du har hört fondförvaltare diskutera den riktning de investerar förstår du ett stort antal hyror en topp -ner -strategi. Först bestämmer de hur mycket av sin portfölj att fördela till aktier och hur mycket de ska tilldela obligationer. I detta skede kunde de också välja den relativa blandningen av utländska och inhemska värdepapper. Därefter väljer de branscherna att köpa. Det är inte förrän vart och ett av dessa beslut redan har fattats, de kommer faktiskt ner för att analysera några särskilda värdepapper. Om du känner dig logiskt om detta tillvägagångssätt för ett ögonblick, känner du igen hur riktigt dumt det verkligen är.

En akties vinstavkastning kan vara det omvända av dess P/E -kvot. Så, en aktie med ett P/E -förhållande på 25 kommer med en vinstutbyte på 4%, medan en aktie med ett P/E -kvot på 8 har en vinstutbyte på 12,5%. På detta sätt är en minimal P/E -aktie relaterad till en högre avkastningsobligation.

Nu, om dessa låga P/E -aktier hade mycket instabila intäkter eller genomfört mycket skuld, kan spridningen mellan din långa obligationsräntan och lönens avkastning på aktierna vara motiverade. Många låga P/E -aktier har emellertid redan mer stabila intäkter än deras höga flera släktingar. Vissa anställer mycket skuld. Inom det senaste minnet kan du fortfarande leta efter en aktie med en vinstavkastning på 8 - 12%, en utdelning på 3-5%, och bokstavligen ingen skuld, trots några av de lägsta obligationsräntorna under två ett sekel. Detta exempel kunde bara hända om investerare handlade på grund av sina obligationer utan att också överväga aktier. Detta är ungefär lika mycket vettigt som att söka efter en skåpbil utan att också överväga lastbilar och bilar.

Alla investeringar är i slutändan kontanter till kontantverksamhet. Därför måste de bedömas utifrån en enda åtgärd: det diskonterade värdet på dessa framtida kassaflöden. På grund av detta är en hög ned investeringsmetod nonsensisk. Starta din sökning genom att först välja korrekt genomförande av säkerhet eller är som en överallt chef som väljer en vänsterhänt eller högerhänt kanna innan du utvärderar varje enskild spelare. I båda fallen är beslutet inte bara hastigt; Det är falskt. Trots att pitching vänsterhänt är i sig mycket bättre, jämför inte den övergripande chefen äpplen och apelsiner; Han jämför pitchers. Oavsett vilken inneboende fördel eller nackdel finns i en kannhänder kan minskas till ett ultimat värde (t.ex. körvärde). På grund av detta är en kannens handedness bara en faktor (bland många) som ska ses på, inte bara ett bindande val som ska produceras. Detsamma kommer dessutom att gälla för korrekt genomförande av säkerhet. Det är verkligen varken mer nödvändigt eller mer logiskt för en investerare att föredra att alla obligationer överallt aktier (eller alla återförsäljare totalt banker) än det verkligen är för en övergripande chef att föredra alla vänster överallt. Du behöver inte avgöra om aktier eller obligationer är attraktiva; Du behöver bara avgöra om en specifik aktie eller obligation är av intresse. På samma sätt behöver du inte avgöra om "marknaden" är undervärderad eller övervärderad; Du behöver bara bestämma att ett visst lager är undervärderat.

Det är uppenbart att den mest försiktiga metoden att investera skulle vara att utvärdera varje enskild säkerhet när det gäller andra, och sedan överväga vilken typ av säkerhet i den mån den påverkar varje enskild utvärdering. En hög nere metod för att investera kan vara ett onödigt hinder. Vissa mycket smarta investerare har påtvingat sig själva och övervunnit det; Men du behöver inte utföra exakt samma sak.